SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ

SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ, 57MIN, dokument, 2007

Na cestách po Evropě se na různých místech setkáváme se stopami naší vlasti. Kus domova v zahraničí dokáže

potěšit a někdy i pozdvihnout mínění o vlastní zemi. Přemýšleli jsme však někdy o tom, jaké jsou to vlastně

stopy, které jsme jako národ Evropě zanechali? Je jich mnoho, nebo jen poskrovnu? Právě k jejich mapování by

rád přispěl i tento dokument, který se zaměří pouze na jednu z českých stop, za to ale dosti častou: na úctu k

českému mučedníku Janu Nepomuckému.

Koprodukce: Česká televize