SVATÝ VOJTĚCH

SVATÝ VOJTĚCH, 57MIN, dokument, 2009

TV vysílání: ČT2, TV RELIGA – POLSKO

Záměrem dokumentu je ukázat na výjimečnost osoby sv. Vojtěcha jak po stránce duchovní (světec, misionář,

mučedník, iniciátor pokřesťanštění Maďarska a poté, co se stal Vojtěch v Polsku kultem, tak potažmo

pokřesťanštění Polska), tak světské (přátelství s nejvýznamnějšími osobnostmi své doby, zejména císaři otonské

dynastie a vzdělanci) s důrazem na jeho plán zvýšit význam Čech, Polska a Maďarska a iniciovat jejich relativně

těsnou spolupráci v rámci římského císařství. Jde o prvního Čecha, kterému se dostalo mezinárodního uznání.

Koprodukce: Česká televize