Ženy v Poli

Ženy v Poli, 53MIN, dokument, 2011

Dokument vznikl jako odezva na politický výcvik romských žen uskutečněný v roce 2006 v Praze. Kam se od té doby posunuly ženy, které jej absolvovaly? Byl jim k něčemu? Na jakou cestu je vyslal a kam až na ní došly? Jaký je jejich vztah k policie tehdy a nyní? A co to podle nich vůbec politika je? A angažují se v ní? Na všechny tyto otázky dokument odpoví, avšak ne prvoplánovou publicistickou formou, ale formou uměleckou, skrze obyčejný život tří vybraných hrdinek.

Koprodukce: Slovo 21